ECCESS

Homepage

Vrijdag 10 november 2023 – ECCESS 10e editie

Samenwerken met ouders en de lokale gemeenschap in het pedagogisch-educatieve ecosysteem van kinderen

Het tiende ECCESS seminar, ook dit jaar weer in samenwerking met het SterkVVE netwerk van Stichting Vinci, staat in het teken van de samenwerking met ouders en de lokale gemeenschap in de kinderopvang, voorschoolse educatie, het onderwijs en de zorg voor kinderen. Wat vinden ouders belangrijk in opvang en educatie? Hoe kunnen zij als partners betrokken worden en leidt samenwerking tot hogere kwaliteit? Wat is goed aanbod voor 0 tot 2-jarigen en hun ouders?