ECCESS

ECCESS

ECCESS staat voor ‘Early Childhood Care and Education in a Sustainable Society’. Onder deze naam presenteert een groep onderzoekers van de Universiteit Utrecht (Departement Educatie & Pedagogiek en School of Economics) hun meest recente werk op het gebied van het jonge kind. Met het jaarlijkse ECCESS seminar proberen we een brug te slaan tussen wetenschappers, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen in het veld van Early Childhood Care and Education (ECCE). We bespreken de laatste wetenschappelijke inzichten en gaan met het publiek in gesprek over hoe deze resultaten gebruikt kunnen worden om de leefwereld van jonge kinderen te verbeteren. ECCESS bestaat uit een multidisciplinair team waar de perspectieven van economen, pedagogen, psychologen en onderwijskundigen samen komen. Door deze multidisciplinaire benadering kunnen we beleidsmakers en andere betrokkenen de handvatten geven om complexe vraagstukken op het gebied van ECCE op te lossen.