ECCESS

Eerdere edities

Thema’s eerdere edities ECCESS seminar:

  • 9e editie: Klein ECCESS in samenwerking met SterkVVE netwerk van Vinci Toponderwijs
  • 8e editie: Vernieuwing van het Pedagogisch-Educatieve Ecosysteem van Kinderen.
  • 7e editie: Muren doorbreken: samenwerken in educatieve partnerschappen.
  • 6e editie: Inclusieve opvang en educatie: Wat doen organisatie- en stelselkenmerken ertoe?
  • 5e editie: Diversiteit, inclusie & integratie in voorschoolse voorzieningen.